Ana Sayfa
Kitaplar
Eğitim CDleri ( PowerPoint )
Seminerler
  Araç Parkı Yönetimi
Kazalar Olmasın
Transmikser Şöforleri
Beton Pomp Hidrolik Yağ Kull.
Beton Pompası Op-Sertifika
 
Fiyat Listesi/ Sipariş
 
 
 

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI / LOJİSTİK (8 kitap)

 

KAMYON – İŞLETİM MASRAFLARI

Taşıma sektöründe her gün artan rekabet ortamında yıllık işletim masraflarının toplanıp araç sayısına bölünerek yapılan klasik araç masraf hesabı artık işletmeleri başarıya ulaştırmaktan çok uzaktır. Bu kitapta, kamyon işletiminde doğru maliyet hesaplama ve maliyet yönetim teknikleri işlenmektedir.

140 sayfa
2.Baskı

 
 

ARAÇ PARKI YÖNETİMİ

Bu kitap; filo optimizasyonu, satın alma-finans, şoför ücretleri ve prim sistemi, servis hizmetleri , işletme maliyetinin hesabı vb gibi alt başlıklar altında, modern araç parkı yönetimine ilişkin konuları kapsamaktadır.

140 sayfa
2.Baskı

 

Karayolu taşımacılığında
MARKA OLMAYI BAŞARMAK

Bu çalışmanın amacı, hangi yöntemlerle daha kolay yeni müşteriler kazanılabileceğinin ve bunların elde tutulabilme yollarının irdelenmesidir.. Kitapta, bu amaçla taşımacılık sektöründe marka olmanın gerekliliği ve sonrasında sağlayacağı avantajlar mukayeseli olarak gösterilmektedir.

144 sayfa
1.Baskı

 
 

ŞOFÖRÜNÜZÜ MOTİVE EDİN
DAHA FAZLA KAZANDIRSIN


Kalifiye ve motive edilmiş şoförler, işletmelerin masraflarını düşürmelerine olanak sağlarlar. Bu kitabın amacı, taşıma şirketleri için iyi şoför bulmak ve bu şoförleri elde tutmak için ipuçları vermektir.

96 sayfa
1.Baskı
 
 

TRANSPORT LOJİSTİĞİ

Bu kitapta, transport lojistiği kapsamına giren; şoför ve araç dispozisyonu, yap yada yaptır kararı , yatırım analizi, araç satın alma ve yenileme, stratejik araç planlama, araç donanım optimizasyonu gibi konular incelenmektedir .

 

140 sayfa
2.Baskı

 
 
DEPO & DAĞITIM LOJİSTİĞİ

Büyüyen serbest ekonomilerde , malzeme hareketi ve buna bağlı olarak depolama yönetimi tecrübe gerektirmektedir. Bir işletmenin her şeyi kendi bünyesinde halletmeye çalışması zaman içinde onu varlığının asıl amacından uzaklaştırabilir. Bu kitapta , depo ve dağıtım hizmetlerindeki lojistik fonksiyonları irdelenmektedir.

140 sayfa
2.Baskı
 
LOJİSTİK – INDUSTRIAL TRUCK

Günümüz rekabet dünyasında en güçlü şirketlerin bile, zayıf yönlerinin bulunabileceği ve bütünleşik lojistik zinciri içinde, forkliftlerin fiziksel varlıklarının dışında, ne kadar büyük öneme sahip olduklarını vurgulamak için hazırlanan bu kitap, lojistik penceresinden forklift dünyasına bakışı anlatmaktadır. .

136 sayfa
1.Baskı

 
 

FORKLİFT – OPERATÖR DİKKAT

Forkliftlerin emniyetli şekilde çalışıp verimli iş yapabilmeleri için forklift tekniğinin bilinmesi ayrıca tüm işletme kurallarına ve düzenlemelere sıkı şekilde uyulması gerekir, bunun içinde eğitim şarttır. Bu kitap, özellikle forklift operatörlerinin şirket içi eğitimleri için hazırlamıştır.

144 sayfa
1.Baskı
 
   
 
 

KAMYON - ARAÇ TEKNİK / ŞOFÖR EĞİTİMİ (9 kitap)

 

KAMYON - AĞIR TİCARİ ARAÇLAR

Kamyon teknolojisine ait bilgileri kapsayan bu kitap, özellikle her türlü ağır ticari araç kullanıcısı ve bakım –servis personelinin temel eğitiminde kullanılmak için hazırlanmış, çok teknik olmayan bir çalışmadır. Bu bakımdan kamyon alım ve satımıyla ilgili ticari personelin de faydalanacağı bir kaynaktır.

320 sayfa
1.Baskı

 
 

Kamyonunuz ne kadar güvenli ?
ARAÇ TEKNİK KUSURLARI

Bu kitap; özünde , araç komponentlerinin kendi fonksiyonlarını ve diğer parçalarla olan ilişkilerini ve onlar üzerindeki etkilerini incelemekte fakat en önemlisi ölçü ve test aleti kullanılmadan bu elemanlar hakkında doğru yorum yapmaya yöneliktir.

176 sayfa
1.Baskı

 

 

Kazalar olmasın ! YÜK EMNİYETİ

Ülkemizde hala, ‘ yük yeterince ağırsa emniyet kendiliğinden sağlanmıştır' düşüncesi hakimdir. Yük emniyetine ilişkin fizik kuralları çoğu şoför tarafından bilinmemektedir. Kazaların asıl nedenide burada yatmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, yük emniyeti sertifika programları düzenlenmektedir. Bu sertifika zorunlu olmamakla beraber çoğu taşıma şirketi tarafından aranmaktadır.. Kitabın amacı, ülkemizdeki bu eksikliği doldurmaya yöneliktir.
144 sayfa
1.Baskı

 
 

TANKER – ŞOFÖR DİKKAT

Bu kitap, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ; araç, tank, bunların özel donanımları ve tanker sürüş fiziğine ait teorik ve teknik bilgileri kapsamaktadır. Konuların daha kolay anlaşılması için, kitap resim ve örnek açıklamalarla desteklenmektedir.

144 sayfa
1.Baskı

 
   

T.I.R. ŞOFÖRÜ DİREKSİYONLA YÜK ARASINDA YAŞAM

Bu kitap, tüm iş hayatını TIR şoförü olarak geçirmiş ve dünyada karayolu olan her yere yük taşımış bir insanın, 50 yıla yakın sürede kazandığı tüm tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaşmak ve yeni başlayanlara aktarmak için kaleme alınmıştır.


144 sayfa
1.Baskı

   

ŞOFÖR TEST KİTABI

Özellikle şoförlere, ayrıca araç teknik ve sevk idare personeline hitaben; genel bilgiyi arttırmak için beş seçenekli test şeklinde hazırlanmış yüzlerce soruyu kapsayan bu kitap, hem bireysel eğitim hemde bilgi seviyesinin ölçülmesi amacıyla hazırlanmıştır.


128 sayfa
1.Baskı

 
   

EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

Kamyonlarda, işletme maliyetini etkileyen en önemli iki faktör yakıt sarfiyatı ve lastik aşınmalarıdır. Kitapta bu maliyetlerin düşürülmesi için tüm teknik konular ; bilgilendirme, tavsiye, uyarı, dikkat ve ikaz şeklinde 500'e yakın renkli resim yardımıyla açıklanmaktadır.

176 sayfa-renkli
1.Baskı

   

EMNİYETLİ ARAÇ KULLANIMI

Gelişen kamyon teknolojisi ve değişen trafik kuralları kapsamında, çalışma süresince tek başına olan şoförlerin motivasyonu için hazırlanan bu kitapta , emniyetli araç kullanmanın temel prensipleri, 500'e yakın renkli resim yardımıyla açıklanmaktadır


176 sayfa-renkli
1.Baskı

   

TİCARİ VE ÜST YAPILI ARAÇLAR / EKO SÜRÜŞ

Profesyonel şoförlere yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada, resimler eşliğinde; değişen araç teknolojisi, emisyon değerleri, teknik bakımın önemi, yol dirençleri, eko sürüş felsefesivb. konular işleniyor. Şoförlerin modern araçları kullanırkenperformanslarını yükseltmek ve ekonomik sürüşü gerçekleştirmek amacıyla, araçla ilgili tablo ve diyagram okumaya yönelik temel teorik bilgiler veriliyor.

96 sayfa

 
   
 
 

İŞ VE İNŞAAT MAKİNALARI (4 kitap)

 
   

İŞ VE İNŞAAT MAKİNALARI

Bu kitapta, inşaat sektöründe kullanılan iş makinaları ve kullanım amaçları genel olarak izah edilmekte, üretim ve maliyet analizleri üzerine bilgiler verilmekte ayrıca makina özellikleri anlatılmaktadır.


274 sayfa
3.Baskı

 

İŞ MAKİNALARINDA ‘HİDROLİK'

Hidrolik sistem ve elemanlarını kapsayan bu çalışmada ; temel kavramlar, çalışma prensipleri, bakım ve onarımla ilgili bilgiler verilmektedir. Hidrolik gücün kullanıldığı iş makinalarıyla ilgili herkese , özellikle her seviyedeki
servis personeline faydalı olacak temel bir kitaptır.

210 sayfa
1.Baskı

 

YOL VE ASFALT MAKİNALARI

Yol ve asfalt makinalarını tarihsel gelişim içinde inceleyen bu çalışma, daha çok farklı disiplinden yol mühendisleri için kaleme alınmasına rağmen; bayrakçı (flagman) olarak şantiyelerde çalışan insanlar dahil yol ve asfalt projelerinde görev alan herkesin faydalanacağı bir kaynaktır.

176 sayfa
1.Baskı

 

HAFRİYAT MAKİNALARI

Hafriyat makinalarnı, çalışılacak sahanın jeolojik yapısı ve malzemeye göre inceleyen bu çalışma; değişik zemin ve malzeme konularının işlendiği birinci bölüm ve hafriyat çalışmalarının beş fazını oluşturan ; gevşetme, yükleme, taşıma, dolgu ve sıkıştırma konularını kapsayan toplam altı bölümden oluşmaktdır.

176 sayfa
1.Baskı

 
 
 
 

HAZIR BETON (8 kitap)

 

HAZIR BETON VE EKİPMANLARI

Hazır beton konusunun her yönüyle ele alındığı bu kitapta , hazır betonun kullanım nedenleri , betonun hazırlanması, taşınması ve dökülmesi incelenmektedir. Ayrıca, hazır betonla ilgili maliyet analizi, örnek bir tesis için fizibilite çalışması da verilmektedir.

210 sayfa
3.Baskı

   

Beton iletiminde çağdaş yöntem
BETONU POMPALAMAK

Bu kitapta; beton pompaları , pompalanabilir beton karışımları ve beton pompalarıyla yapılan uygulamalara ait teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Bu kitap, beton pompasıyla çalışan herkesin, her zaman el altında bulundurması gerekli bir rehber kaynaktır.

200 sayfa
3.Baskı

   

MİKSER ŞOFÖRÜ - EL KİTABI

Mikser şoförleri için, resim ve alt yazı şeklinde hazırlanan bu kitapta, her gün yapılan işler ve karşılaşılan problemler , ayrıca mikser ve beton hakkında bilgiler verilmektedir.


96 sayfa
4.Baskı

   

POMPA OPERATÖRÜ - EL KİTABI

Beton pompası operatörleri için , resim ve alt yazı şeklinde hazırlanan bu kitapta, her gün yapılan işler ve karşılaşılan problemler , ayrıca beton pompaları ve pompalanabilir beton hakkında bilgiler verilmektedir.


96 sayfa
4.Baskı

   

BETON POMPASI - OPERATÖR TEST KİTABI / 99 SORUDA GÜVENLİK

Pompa operatörlerinin, güvenlik konularında, bilgilerini kendi kendilerine kontrol etmelerine yönelik olarak hazırlanan bu çalışma, beton dökümüyle ilgili olarak, tesisten şantiyeye tüm aşamalarda iş güvenliğiyle ilgili 99 soruyu kapsıyor.


96 sayfa

   

BETON POMPASI - OPERATÖR EĞİTİM KİTABI / İŞ GÜVENLİĞİ

Pompa Operatörleri için resim ve alt yazı şeklinde hazırlanan bu kitapta; tesiste hazırlık, şantiye yolunda, pompanın kurulması, beton pompalarken, çalışanların güvenliği, dökümde hareket, yüksek gerilim hatları, temel güvenlik, pompanın temizliği, tehlike noktaları ve bakımla ilgili güvenlik konuları işleniyor.

144 sayfa

   

YÜKSEK YAPILAR - BETON DÖKÜMÜ / İŞ GÜVENLİĞİ

Yüksek yapılardaki beton çalışmalarında; alınması gereken kişisel güvenlik önlemleri, makinede yapılacak günlük kontroller, pompa ve sevk hattı, tevzi bumu, beton dökümü ve temizlik konularını işlendiği bu kitapta, özellikle 100 metre ve üzeri yükseklikteki yapılardaki çalışmalarda, iş güvenliği konularını kapsıyor.

96 sayfa

   

MİKSER ŞANTİYEDE / İŞ GÜVENLİĞİ

Şantiyelerde, mikserle yapılan çalışmalarda; şantiyeye varış, pompaya yaklaşım, beton dökerken, elektrik çarpması, diğer tehlikeler ve kişisel güvenlikle ilgili alınması gerekn önlemleri resim ve alt yazı şeklinde anlatıyor.


96 sayfa

 
   
 
 

SATIŞ – YÖNETİM – KONTROL / KAMU ARAÇLARI (5 kitap)

 
 

MÜHENDİSLİKTEN YÖNETİCİLİĞE

Özellikle, iş hayatına yeni atılan mühendisler için hazırlanan bu kitapta; iş yönetiminin dört temel öğesi olan ; pazarlama, para, organizasyon ve insan yönetimiyle ilgili bilgiler verilmektedir.

150 sayfa
3.Baskı

 
 

ENDÜSTRİYEL ALANDA SATIŞ

Bu kitapta, endüstriyel alanda satıcılığı meslek edinmek isteyenlere satış ve satış prensipleri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca satışın neden bilimsel bir disiplin olduğu anlatılmaktadır.


150 sayfa
2.Baskı

 

 

SERVİS YÖNETİMİ – ATÖLYE ANALİZİ

Bu kitapta, mühendislik eğitimi almış bir atölye yöneticisinin başarısında rol oynayan ; teknik bilgi birikimi, personel yönetimi, sevk idare yeteneği gibi becerilerin yanı sıra , işletmenin finans bilgileriyle olan ilişkisi , maliyet muhasebesi, yatırımların planlanması , işletme istatistiği gibi meslek dışı diğer önemli konular ele alınmaktadır.

176 sayfa
1.Baskı

 
 

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Bu kitapta, satış sonrası hizmetleri kapsamına giren ; atölye, yedek parça satış, yedek parça stoklama gibi aktivitelerin analizleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, artık müşterilerin atölyede beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle modern pazarlama çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği ve hangi tekniklerin kullanması vb konular irdelenmektedir.

176 sayfa
1.Baskı

 
 

KARAYOLLARINDA KIŞLA MÜCADELE

Günümüz hayat standardının teminat altına alınması için , trafik ve karayolu hizmetlerinin her gün ve her mevsimde kullanılabilecek şekilde alt yapısının mevcut olması gerekmektedir. Bunun içinde, iyi organize olmuş kış hizmetleri gerekmektedir. Bu kitap, bir taraftan tarihsel gelişimi içinde kışla mücadele araçlarını irdelerken diğer taraftan da, hazırlık çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini izah etmektedir.

176 sayfa
1.Baskı

 
 
 
 
woolrich jacka nike skor uggs rea nike sneakers moncler vest nike air force air jordan skor lacoste rea nike roshe flyknit canada goose jacka herr adidas ultra boost dam barbour jacka herr parajumpers jacka canada goose jacka parajumpers herr adidas ultra boost nike free run flyknit nike free flyknit canada goose jacka dam